• 1. Osobné údaje
  • 2. Doplňujúce údaje

Základné údaje budúceho Wačumbáka

Unity Respect Wachumba! Ak ste už boli našim klietnom, po zadaní rodného čísla , Vám bude prihláška automaticky predvyplnená.

Údaje, ktoré zadáte do príhlášky budú použité na vystavnie účtovného dokladu pre uplatnenie rekreačného poukazu.

Vzhľadom na súčasnú situáciu Vám ponúkame nasledovné benefity: posúvame splátku zálohy až na jún

Polia označené * sú povinné.

priestor pre všetky dôležité informácie,ktoré by sme mali mať ako napríklad stravovacie obmedzenia, diety, zdravotné obmezdenia, lieky…
Doplnkové cestovné poistenie storna zájazdu, zodpovednosti za škodu, úraz a batožiny. Viac o poistení.

Pre pokračovanie na ďalšiu stranu prihlášky je nutné vyplniť všetky políčka označené*

Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb , ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Viac o spracúvaní osobných údajov
Už v cene tábora. :)