Späť na zoznam
 • Celé Slovensko
 • 1 dní
 • 100 lôžok

Adaptačný kurz Dobrý štart na Vašej škole

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

 • O adaptačných kurzoch
 • Program adaptačných kurzov
 • Termíny a ceny
 • Fotogaléria

Adaptačné a zoznamovacie kurzy pre základné a stredné školy.

Milí pedagógovia, riaditelia stredných alebo základných škôl. Uľahčite novým žiakom prechod na Vašu školu a doprajte im Dobrý štart! Adaptačné a zoznamovacie kurzy sú výbornou príležitosťou, ako hravou a zábavnou formou stmeliť triedny kolektív a uľahčiť prácu pedagóga s triedou na ďalšie roky.

Cieľom adaptačných kurzov je umožniť žiakom, aby sa lepšie adaptovali v novom prostredí školy, spoznali svojich spolužiakov a vybudovali si dobré vzťahy medzi sebou i s triednym učiteľom. Absolvovanie kurzu výrazne uľahčí počiatočnú fázu práce pedagóga s novými študentmi, pretože spozná ich potenciál, povahové črty a správanie v rôznych situáciách..

Využite skúsenosti našich akreditovaných animátorov, ktorí prídu ku Vám na školu a pripravia žiakom uvítanie, ktoré si zaslužia. Cena 1 dňového kurzu na vašej škole je 15€/žiak.

Vyberte si termín a lokalitu, ktorá Vám najviac vyhovuje:

Pozrieť voľné termíny a

Program adaptačných kurzov

Adaptačné kurzy sú primárne určné pre žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov stredných, prvých a piatych ročníkov základných škôl. Základom každého adaptačného kurzu je spoločný prežitok netradičných situácií, posúvanie vlastných hraníc a oboznámenie sa s novým kolektívom a prostredim

Program adaptačného kurzu je štrukturovaný tak, aby pokryl všetky aspekty dôležité pri formovaní nového kolektívu. Primárnym cieľom programu je upevňovanie nových vzťahov a vzájomné sa spoznávanie vrámci kolektívu.

Program však i napomáha formovať kolektív tak, aby sa odstránili jeho negatíva, s cieľom dosiahnuť lepšie fungovanie ako celku. Adaptačný kurz má ucelenú dramaturgiu, ktorú tvoria naši skúsení lektori a pedagógovia.

Program je rozdelený do 4 štruktúrovaných blokov

 • Icebreakery – tvoria úvodnú skupinu hier na uvedenie kolektívu do atmosféry a odstránenie zábran medzi jednotlivými členmi kolektívu. Lektorom umožňujú bližšie spoznať nový kolektív a pripraviť sa na zadelenie úloh v ďalšej časti.
 • Riešenie problémových úloh a zceľovanie kolektívu – skupina hier tvoriacich základ úspešného adaptačného kurzu. Sú koncipované tak, aby jednotlivé skupiny čelili fiktívnym problémom kopírujúc skutočné problémy v kolektíve.
 • Strategické a dobrodružné hry – hry uvoľňujúce napätie v kolektíve, ktoré môže vzniknúť pri jeho formovaní. Hry svojím zameraním ozvláštňujú program.
 • Sebareflexia – rozbor jednotlivých pocitov a dojmov zo zážitkového pobytu.

Je vhodné, aby sa adaptačného kurzu zúčastnil aj triedny učiteľ.

Termíny a ceny:

Termín Stav Cena
05.09.2023 - 05.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
06.09.2023 - 06.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
06.09.2023 - 08.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
07.09.2023 - 07.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
08.09.2023 - 08.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
11.09.2023 - 11.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
11.09.2023 - 13.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
12.09.2023 - 12.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
13.09.2023 - 13.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
13.09.2023 - 15.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
14.09.2023 - 14.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
15.09.2023 - 15.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
18.09.2023 - 18.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
18.09.2023 - 20.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
19.09.2023 - 19.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
20.09.2023 - 20.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
20.09.2023 - 22.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
21.09.2023 - 21.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
22.09.2023 - 22.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
25.09.2023 - 25.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
25.09.2023 - 27.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
26.09.2023 - 26.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
27.09.2023 - 27.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
27.09.2023 - 29.09.2023 (3 dní) Vypredaný 105 95 € prihlásiť sa
28.09.2023 - 28.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa
29.09.2023 - 29.09.2023 (1 dní) Vypredaný 15 € prihlásiť sa

Cena platí pri minimálnom počte 30 žiakov. Pri počte žiakov 29 a menej je cena vyššia o 10€/žiak.