Denný tábor - Čunovo - Divoká voda

Termín: 20.08.2018 Pondelok - 24.08.2018 Piatok
Nazov tábora: Denný tábor
Lokalita: Čunovo - Divoká voda
Po zadaní rodného čísla počítač overí, či sa rodné číslo nachádza u nás v databáze. Ak áno, prihláška Vám bude predvyplnená.
Zadajte prosím meno dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť do nášho tábora.
Zadajte priezvisko dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť do nášho tábora.
Zadajte meno zákonného zástupcu alebo meno rodiča dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť do nášho tábora.
Zadajte priezvisko zákonného zástupcu alebo priezvisko rodiča dieťaťa, ktoré chcete prihlásiť do nášho tábora.
Zadajte názov ulice trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.
Zadajte mesto trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.
Zadajte PSČ mesta trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.
Zadajte telefónne číslo zákonného zástupcu dieťaťa.
Zadajte e-mail zákonného zástupcu dieťaťa.
Súhlasím so zverejnením foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materály): V súlade s § 14 ods.1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím, aby spoločnosť WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin 036 01, IČO 45 284 601 (prevádzkovateľ) spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb , ako aj využívaná tieto fotky a videá do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka). Celý text
Už v cene tábora. :)
V cene: 5 x 90 minút / každý deň 1x 90 minút/, deti pokryjú 5 rôznych tém, ku ktorým dostanú pracovné listy a študijný materiál. Počet detí v skupine je cca 12.
Komplexné cestovné poistenie Allianz pre účastníkov domácich zájazdov.Viac o poistení.
V prípade, že si do tábora zavolal aj svojho kamaráta, ktorý sa ho aj zúčastní, napíš nám jeho meno a dostaneš odmenu
Všeobecné zmluvné podmienky o obstaraní zájazdu WACHUMBA ck, s.r.o. úplne znenie... Celý text
Informácia o spracúvaní osobných údajov za účelom priameho marketingu... Celý text
A tu si potrebujeme overiť či vieš matematiku :o) A zabránime zlým robotom, aby nám robili neplechu :o)