Späť na blog

Rodinné výlety majú pozitívny vplyv na rozvoj dieťaťa

Využite čas prázdnin na cestovanie na spoločné spoznávanie Slovenska i sveta.

  • 26.03.2024
  • 1828

Využite čas prázdnin na cestovanie na spoločné spoznávanie Slovenska i sveta.

Rozmýšľali ste niekedy aj nad tým, akým (a možno lepším) spôsobom vzdelávať Vaše deti už od najútlejšieho veku? Ako ešte intenzívnejšie vytvárať spoločné zážitky a budovanie vzťahov s deťmi a ako ich učiť byť vnímavejšími ku svojmu okoliu?

Podľa britskej štúdievýlety tou najsprávnejšou investíciou pre vývoj mozgu Vášho dieťaťa. Je to preto, že počas rodinných výletov sa precvičujú hlboko zakorenené genetické systémy v mozgovej limbickej oblasti. Časť predného laloku sa zaoberá kognitívnym fungovaním, riešením problémov, emocionálnym vyjadrovaním, pamäťou, jazykom a úsudkom. Čím viac budú deti tieto systémy používať, tým budú rozvinutejšie. A práve všetky tieto vlastnosti sa zdokonaľujú na miestach, ktoré spoločne po prvýkrát navštívite.

Prázdniny sú ideálny čas spoznávať krásy Slovenska a ukázať deťom do akej krajiny sa narodili. Môžete ich oboznamovať s históriou i jej dôsledkami na súčasnosť, diskutovať s nimi i odpovedať na ich zvedavé otázky. Slovenská príroda je ďalšie miesto, ktoré si užijete spolu s deťmi. Spoločne vycestujete za krásami Slovenska a už od detstva ho môžete viesť k ekologickému správaniu, ktoré mu môžete ukázať priamo na príkladoch v teréne. Ak si však budete chcieť užiť viac zábavy ako edukácie, naša krajina ponúka na to neobmedzené možnosti. Pri rôznych zábavných atrakciách, akými je napríklad splav Hrona, sa odreagujú nielen najmladší členovia rodiny ale aj starší, ktorým dobre padne aspoň na jeden deň odbočiť od bežných povinností. A úplne najideálnejšie zostavený výlet je vtedy, keď dôjde ku kombinácii učenia a zabávania sa. Vtedy deti najlepšie absorbujú informácie a poznatky, ktoré následne môžu využiť napríklad aj v škole a ku tomu všetkému sa aj do sýta zabavia.

Dnešné deti nepoznajú zákonitosti prírody, zvieratá ani rastliny. Tablet ovládajú lepšie ako nožnice na papier. Vytiahnite svoje deti z ich zóny komfortu a ukážte im, že aj špinavý od blata počas dažďa má svoje čaro a že stráviť noc pod holým nebom nemusí byť zas tak nepohodlné.

Určite netreba zabúdať ani na prípravu samotného výletu. Veď už len vybrať to správne miesto či oblasť, zapojí do diskusie celú rodinu. Hodiny budete diskutovať o tom, prečo je lepšie ísť tam a nie inam a prečo vidieť práve toto a nie ono. A áno, aj o tom to je... Dieťa sa naučí robiť kompromisy no zároveň sa naučí vyjadrovať vlastné nápady. A aj balenie sa na výlet môže byť obrovská zábava, ktorou odštartujete či už niekoľkohodinový alebo viacdňový výlet.

Jednoducho rodinný výlet, na ktorom budete spolu ako rodina, a len tak necháte plynúť čas a svet navôkol. A pokojne môže takýto výlet trvať aj viac dní, kde budete mať čas si vytvoriť vlastnú rodinnú kroniku.

Pozri sa aktuálnu ponuku táborov.

Zistiť viac