Späť na blog

Škola vzdeláva, prázdniny môžu rozvíjať

Ako deťom zmysluplne vyplniť leto, ktoré bude zabávať aj rozvíjať.

  • 24.06.2024
  • 3229

Ako deťom zmysluplne vyplniť leto, ktoré bude zabávať aj rozvíjať.

Letné prázdniny - na máloktorú časť roka (možno s výnimkou Vianoc) sa deti tešia tak, ako práve na vytúžený oddych a prestávku medzi školskými rokmi. Letné prázdniny však ponúkajú aj výbornú príležitosť/priestor na ďalší rozvoj a osobnostný rast.

Na rozdiel od školského prostredia, ktoré sa primárne (no nie výlučne) zameriava na získavanie vedomostí, dlhé letné prázdniny dávajú deťom možnosť ďalej rozvíjať zručnosti, talent a softskills ich prirodzeným spôsobom - hrou a relaxom v ich prirodzenom prostredí (rodina, spolužiaci, príroda…).

Nepodceňujte preto plánovanie letných prázdnin a prečítajte si pár našich typov, ako naplánovať letné prázdniny tak, aby zabávali aj rozvíjali.

1. Čas na cestovanie:
Poviete si, že hneď prvý bod a také samozrejmé klišé :) No aj cestovať sa dá tak, aby človek nielen “vypol”, ale sa aj “obohatil” - o nové kultúry, zážitky, skúsenosti. Po 2 rokoch sa svet zase otvoril, využite to hoc aj na krátky výlet a úkažte deťom jeho pestrosť a krásu. Nájdite spôsob, ako “vybočiť” z klasických turistických cestičiek a naozaj spoznať miestny život, kultúru, dajte deťom možnost nájsť si lokálnych kamarátov. Získavajú tak bohaté skúsenosti, zbavia sa predsudkov, hanblivosti, prehodia slovko/dve po anglicky a stúpne aj ich sebavedomie.

2. Čas so starými rodičmi:
Sú životné skúsenosti a múdrosti, ktoré človek získa len vekom. A kto ich má viac ako starí rodičia? :) Naplánujte deťom čas strávený so starými rodičmi tak, aby bol naozaj zmysluplný, nie len “výpomoc” za zavretú škôlku. Obohatí to vnúčata aj starkých :). Porozprávajú im príhody z ich detstva, ako sa hrávali bez mobilov a tabletov, ako si vyrábali gumipušky či iné hračky, ako sa život za tie roky zmenil. Deti tak rozvíjajú empatiu, predstavivosť, komunikáciu - všetko kľúčové softskills pre 21. storočie. Navyše, keď pomáhajú dedkovi/babke v záhrade, okolo domu či v dielni, spoznávajú a získavajú zručnosti, ktoré síce možno nebudú využívať v každodennom živote, no trénujú pri nich problem solving, schopnosť myslieť v krokoch/postupnosti a učia sa hodnotám (je to iné paradajky polievať, ako len kupovať).

Trochu reklamy :) : Ak chcete starých rodičov aj trochu odľahčiť, no predsa im dopriať vytúžený čas s vnúčatami, pozrite si našu ponuku Rodinných táborov, vhodných aj pre starých rodičov. V jednom balíku je krásne ubytovanie, plná penzia aj zmysluplný animačný program.

3. Čas s rovesníkmi v kolektíve:
Zmena prostredia a kolektívu je kľúčová pre rozvoj sociálnych zručností detí. Spoznávajú nových kamarátov, učia sa nadväzovať kontakty, zapadnúť do kolektívu a nájsť si v ňom svoje miesto. Niektorým deťom to ide ľahko, niektorým introvertnejším typom ťažšie, no o to viac je dôležité ich v tom povzbudiť a nachádzať príležitosti, kde sú deti novému prostrediu a kolektívu vystavené. Nespoliehajte sa preto len na kamarátov z ulice či vchodu, ale naplánujte deťom aktivity aj v iných kolektívoch v novom prostredí - pomôžete im rozvíjať sebavedomie, sociálne zručnosti, schopnosť komunikácie, kooperácie aj emapatie.

Zase trochu reklamy :): Letné tábory sú ideálnou príležitosťou na spoznávanie nových kamarátov v novom prostredí. Ak ešte nemáte naplánované leto, pozrite si našu pestrú ponuku. Aj tým introvertnejším deťom dokážeme pomôcť začleniť sa do kolektívu a užiť si leto.

4. Čas strávený v prírode:
Prázdniny sú práve ten čas, kedy môžeme pomôcť deťom budovať a rozvíjať vzťah k prírode. A tá naša slovenská je ozaj krásna. Vyčlente si čas na jedno či viacdňové výlety do hôr a prírody alebo len vychádzky za mesto. Ukazujte im na mape, čo ste prešli, kde práve ste, čítajte si tabule na náučných chodníkoch, rozprávajte sa o zvieratkách, ktoré tam žijú. Pre mladšie deti je už stavanie hrádze na potoku, skákanie do sena na lúke, hľadanie turistických značiek či šišková vojna nové dobrodružstvo a stanovanie na lúke za okrajom dediny nezabudnuteľný zážitok. Frfľajúce staršie deti zase určite umlčí výhľad z akéhokoľvek vrchola či sedla v našich národných parkoch a spoznajú ten víťazný pocit vyplavených endorfíny po odšlapaných kilometroch. Trávením času v prírode deti pomaličky vedieme od pasívneho/servírovaného “iba prijímam” k aktívnemu oddychu.

Zase trochu reklamy :): Pozrite si našu ponuku táborov v krásnej tatranskej prírode

5. Čas sa rozvíjanie talentu a spoznávanie nových záujmov:
Záľubám a krúžkom, ktorým sa deti venujú počas školského roka, by sa mali venovať aj ďalej počas prázdnin. Zároveň je to aj príležitosť pre hľadanie nových záujmov a záľub, skúšanie nových vecí/aktivít. Krúžky a mimoškolské aktivity, ktoré majú cez leto prestávku, môžu nahradiť rôzne talentové a tematické tábory, športové sústredenia či záujmové denné tábory. Deti tak majú možnosť ďalej rozvíjať svoj talent. Navyše zmena formy, prostredia a koletívu vie byť ešte obohacujúcejšia a užitočnejšia. Deti sa navzájom inšpirujú, povzbudzujú, rozvíjajú.

6. Čas pre seba samého:
Neplánujte leto “nadoraz”. Pre dieťa je rovnako dôležité mať aktívne vyplnený čas, ako aj priestor pre seba samého. Čas, kedy ho nikto neorganizuje, nemá nič naplnánované. Čas, ktorý môže spontánne venovať len sebe. Vymyslieť si hru, aktivitu, výlet, alebo sa nechať len tak voľne pohodený unášať životom. Takto správne dávkovaný voľný čas nie je ani flákaním ani ponevieraním sa a ani premrahný. Je to čas, kedy sa dieťa spoznáva, rozmýšľa, venuje sa sebe samému a to tempom a spôsobom, aký mu vyhovuje. Aj vďaka takémuto “priestoru” sa dieťa učí relaxovať, dobíjať baterky a spoznáva, aká forma oddychu mu najviac vyhovuje. Učí sa tiež organizovať si čas a základy time managementu.

Všetkým deťom (samozrejme aj rodičom) prajeme leto, ktoré si zaslúžia, ktoré rozvíja aj zabáva. Na tých, ktorí si ho naplánovali aj s Wachumbou sa tešíme na jednom z našich táborov. A tých, ktorým to tento rok nevyšlo, veríme, že stretneme cez ďalšie prázdniny.

Wachumba tím

Pozrite si ponuku táborov, ktoré motivujú, rozvíjajú aj zabávajú.

Zistiť viac
 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať