Späť na blog

Služba rozšírenej zodpovednosti „Nič neriskuj“

Prečo využiť službu „Nič neriskuj“ ako doplnok k cestovnému poisteniu:

  • 28.02.2019
  • 1173

Prečo využiť službu „Nič neriskuj“ ako doplnok k cestovnému poisteniu:

  • slúži na pokrytie najčastejších dodatočných nákladov vznikajúcich pri pobyte na tábore
  • bez zbytočných papierovačiek a žiadostí o preplácanie
  • kryje za Vás možné vzniknuté škody
  • rýchle vrátenie peňazí pri prerušení/storne zájazdu zo zdravotných dôvodov

Služba „Nič neriskuj“ je náš produkt, ktorý pokrýva zodpovednosť za škodu na majetku a nenastúpenie alebo predčasné ukončenie pobytu zo zdravotných dôvodov.

Ak sa pýtate, prečo ponúkame zvlášť službu, ktorá je už sčasti zahrnutá aj v komplexnom cestovnom poistení, tak dôvod je jednoduchý...

Tento typ poistenia úplne nezodpovedá potrebám detí v táboroch. 90% vzniknutých škôd v tábore, samozrejme, vznikne nechtiac pri hrách či drobnej nepozornosti detí. No práve tieto škody môžu poisťovne považovať za vandalizmus, a preto nemusia byť kryté tradičným poistením zodpovednosti za škodu.

Ak využijete službu „Nič neriskuj“ tak sú deti kryté práve proti škodám, ktoré vzniknú na majektu ubytovacieho zariadenia do výšky 200€ bez spoluúčasti (poistenie batožiny a osobných vecí zahŕňa komplexné cestovné poistenie). V prípade škody nad 200€ rodič dopláca iba rozdiel v sume alebo môže využiť poistenie zodpovednosti za škodu.

Ďalšou často využívanou službou je poistenie storno poplatkov pri predčasnom odchode z tábora alebo zrušení pobytu zo zdravotných dôvodov.

Poisťovne v tomto prípade prísne posudzujú, či zdravotné dôvody boli natoľko vážne, že dieťa muselo tábor prerušiť (napríklad vážne akútne ochorenie alebo úraz), neposudzujú napríklad to, či zdravotný stav alebo menšie zranenie neumožňujú dieťaťu reálne si užiť tábor. Najčastejšie zdravotné problémy, kvôli ktorým deti zvyknú ukončiť tábor klasické poistenie nekryje.

Navyše sa možete spoľahnúť na náš customer friendly prístup, v rámci ktorého všetky vyššie uvedené udalosti vyriešime za Vás.

Viac o službe Nič neriskuj
Viac o komplexnom cestovnom poistení
Všeobecné zmluvné podmienky Wachumba ck.šeobecbné zmluvné podmienky Wachumba ck.

Služba rozšírenej zodpovednosti Nič neriskujKomplexné cestovné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa
Krytie škody na majektu ubytovacieho zariadenia do výšky 200€ bez spoluúčasti Poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 100 000€ s 5% spoluúčasťou
Krytie storna pobytu zo zdravotných dôvodov Poistenie storno poplatkov
----- Poistenie batožiny a osobných vecí do výšky 665€ a 335€ pri elektronike
----- Poistenie trvalých následkov úrazu a denné odškodné za hospitalizáciu
----- Poistenie doplnkových asistenčných služieb
----- Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Pozrite sa aktuálnu ponuku školských výletov.

Zistiť viac