Späť na blog

Kedy dieťa nepotrebuje test? Pravidlá pre letné tábory...

Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu a aké budú v táboroch opatrenia.

  • 05.08.2021
  • 22757

Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu a aké budú v táboroch opatrenia.

Odpovedáme na najčastejšie otázky rodičov. Naštudovali sme nové nariadenie hygienika, dali dokopy naše skúsenosti, aby ste našli všetko potrebné na jednom mieste.

Aká je veková hranica pre povinný PCR test?

Podľa usmernenia, výnimku z testovania majú deti “do 12 rokov veku”. Za dieťa do 12 rokov veku sa považuje dieťa, ktoré má najviac 12 rokov + 364 dní (vrátane). Čiže deti, ktoré ešte nedovŕšili vek 13 rokov, test nepotrebujú.

Aké sú ďalšie výnimky z povinných PCR testov?

  • deti, ktoré sú viac ako 14 dní po očkovaní druhou dávkou dvojdávkovou vakcínou
  • deti, ktoré sú viac ako 21 dní po očkovaní jednodávkovou vakcínou
  • deti, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

Treba PCR test aj pre DENNÉ TÁBORY?

Napriek infromáciam z tlačoviek a medií, podľa platného uznesenia povinnosť preukázať sa PCR testom majú iba deti, ktoré sa zúčastnia detských podujatí trvajúcich viac ako 4 dni, a teda v denných táboroch testy nie sú potrebné. Toto nám potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý usmernenie vydal.

Ako sa zaregistrujeme na bezplatný PCR test?

Registrácia na test prebieha na stránke korona.gov.sk v sekcii “Požiadať o vyšetrenie na COVID-19” treba vybrať “Mám záujem o PCR testovanie” a následne ako dôvod vyšetrenia vybrať “Idem na denný alebo pobytový tábor”.

Možeme si vybrať miesto vykonania testu?

Najbližšie odberné miesto vám bude automaticky pridelené podľa trvalého bydliska. Ak viete, že sa v čase plánovaného testovania budete nachádzať inde, odznačte možnosť “Zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu” a zadajte adresu v blízkosti ktorej si želáte vykonať test.

Je možnosť vybrať si iný typ testu (napr. LAMP zo slín)

Informácie z ministerstva sú, že momentálne je možnosť len PCR testov. Pracujú na tom, aby bola na výber aj možnosť LAMP testu, avšak tieto testy nerobia vo všetkých odberných miestach, takže nevedeli nám povedať, kedy by mohli sprístupniť možnosť výberu.

Aký starý musí byť PCR test?

Test nemôže byť starší ako 72 hodín.

Budú otestovaní aj animátori a personál zabezpečujúci chod tábora?

Áno. Úplne rovnaké podmienky ako pre deti platia aj pre animátorov a personál - test, alebo vakcína, alebo prekonanie COVIDU.

Čo keď ideme z jedného tábora do druhého? Treba nám počas presunu spraviť nový test?

Usmernenie takúto situáciu nerieši a tak treba použiť zdravý rozum. Pokiaľ v jeden deň z tábora odchádzate a hneď nastupujete do druhého tábora, môžeme to považovať za jeden dlhší pobyt a všetka dokumentácia je platná aj na tento tábor (len si ju prosím nezabudnite vypýtať od zdravotníka pri odchode z prvého tábora).

Aké ďalšie dokumenty potrebujeme pri nástupe na tábor?

Okrem negatívneho PCR testu (ak nespĺňate jednu z výnimiek) v súlade s najnovším usmernením je potrebné aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako 1 mesiac a rodičom/zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 1 deň pred nástupom na tábor. Obe aktuálne tlačivá si môžete stiahnuť tu.

Ako bude prebiehať vstupný zdravotný filter do táborov?

Rovnako ako minulý rok budeme robiť vstupnú kontrolu tak, ako odporúča RÚVZ - bezkontaktné meranie teploty, rozhovor so zdravotníkom a kontrola dokumentov spomínaných v predchádzajúcom bode. Tento proces máme z minulého roku maximálne zvládnutý a pri nástupe nebudete mať pocit žiadneho zdržania alebo obmedzenia.

Kedy budú deti musieť nosiť rúška?

Deti si budú môcť užívať leto v tábore bez rúšok, a to aj v interiéroch. Jedinou výnimkou, kedy vedúci požiadajú deti o nosenie rúšok budú výlety a exkurzie, ktoré budú vo vnútri (múzeá, hrady, galérie), prípadne hromadná doprava (kabínková lanovka, vlak). Reálne sa ale bude jednať o minimálny čas, a teda za celý tábor si deti budú užívať zdravé leto v prírode a čerstvý vzduch bez obmedzení.

Kto dohliada na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných pravidiel v tábore?

Každý náš tábor je nahlásený na príslušnom Úrade Verejného Zdravotníctva (RÚVZ), pracovníci RÚVZ kontrolujú dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí. Naši zdravotníci sú poučení o nových sprísnených pravidlách, dbajú na hygienu detí, pravidelné vetranie, upratovanie a dezinfekciu priestorov.

Bude obmedzená kapacita táborov a ubytovaní?

Nakoľko väčšinou robíme komornejšie a špecializované tábory s nižším počtom účastníkov, obmedzená kapacita podujatí sa nás nijako nedotkla ani minulý rok.

Budú povolené návštevy v táboroch?

Osobám, ktoré nie sú ubytované/klientami v zariadení alebo pracovníkom zariadenia, bude zamedzený prístup mimo verejných priestranstiev a časti areálu.

Budú môcť byť v zariadení/areály tábory ubytované aj iné osoby/skupiny?

Áno budú. V zariadeniach môžu byť aj iné tábory, ktoré rovnako musia dodržiavať platnú legislatívu a zvýšené hygienické opatrenia. Ubytovanie individuálnych hostí v zariadeniach osobitne upravuje COVID Automat (negatívne testy, očkovanie, prekonaný covid…).

 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať