Späť na blog

V táboroch 2020 chceme zabávať aj rozvíjať zároveň

Inšpirujte sa výberom ideálneho letného tábora. Pozrite si, čo všetko deti zažijú s Wachumbou a aké hlbšie myšlienky...

  • 20.03.2020
  • 1137

Inšpirujte sa výberom ideálneho letného tábora. Pozrite si, čo všetko deti zažijú s Wachumbou a aké hlbšie myšlienky sme vložili do našich programov na leto 2020.

Do roku 2020 sme vhupli naozaj zhurta! Zimný SnowCamp bol vypredaný za 3 dni a ako inak, dopadol na výbornú. Ďakovné odkazy od rodičov, detí a instagram/facebook zaplavený #snowcamp je pre našich vedúcich tým najkrajším ohodnotením ich práce.

Nabitý energiou, čoskoro rozbehneme jarné tábory, na ktoré sa už teraz teší viac ako 100 detí (kto sa chce pridať, stále je pár miest voľných). A čo sme naplánovali a chystáme na leto 2020?

Aj rok 2020 sa ponesie v štýle zážitkových táborov, ktorých program má zmysel. Chceme ísť viac do hĺbky, nie len zabávať, ale aj vzdelávať. Pri každom tábore sme si položili otázky: „Čo chceme v tomto programe deťom odovzdať? Aká ja základná myšlienka? S čím majú na konci tábora odchádzať?“ Nestačí nám len servírovať výbornú zábavu, ale snažíme sa ísť do hĺbky, chceme mladým ľuďom a deťom niečo odovzdať, naučiť. Vieme, že to je niečo, čo robí Wachumbu výnimočnou, čo je v našej DNA a to chceme naozaj robiť. Pripravovať tábory, ktoré rozširujú detské poznanie a horizonty mladých ľudí.

Môžete sa spoľahnúť, že v roku 2020 získate najviac z nášho 13 ročného know-how. Nikdy sme nenavštevovali viac domácich aj medzinárodných školení, neinvestovali viac prostriedkov a času do vzdelania animátorov, ako za posledný rok. Spolupracujeme s IUVENTOU, s pedagogickými fakultami po celom Slovensku, získali sme akreditáciu ministerstva školstva a stali sme sa aj členmi SACKA

Za každým jedným táborom sú stovky hodín plánovania, vzdelávania, hľadania vylepšení a skladania programu, všetko s dôrazom na najmenšie detaily. Ak chceme napĺňať naše ciele, odovzdávať naše hodnoty, tak sa to inak ani nedá, tu žiadna skratka neexistuje. A práve to je to, čo robí Wachumba tábory výnimočné a nezameniteľné. Tá poctivosť a úprimnosť, ktorú nakoniec deti v tábore cítia, vytvára atmosféru Wachumba táborov. To je to, o čom deti po tábore doma rozprávajú.

Inšpirujte pri výbere ideálneho tábora s hlbšou myšlienkou na rok 2020:

Tábory pre najmenších Wačumbáčikov (už do 5 rokov)

detsky tabor wachumbacik ponuka

Pura Natura od 6 rokov  

Detský letný program plný prvých anglických slovíčok, poznávania nových kamarátov a sveta navôkol zostavený tak, aby svoj prvý tábor zvládli aj tí najmenší. Deti sa naučia, aké je dôležité si pomáhať, navzájom sa počúvať a spolupracovať. Program tábora v nich rozvíja vnútorné kvality osobnosti - ľudské cnosti. 

detsky tabor puranatura ponuka

Wačumbáčik od 5 rokov

Cieľom táborového programu je naučiť deti starostlivosti o rôzne druhy zvierat na farme a zaujať ich táborovými aktivitami na čerstvom vzduchu, aby si uvedomili krásu a dôležitosť prírody. Deťom tiež priblížime  zaujímavosti o svetadieloch (iná príroda, zvieratká, ľudia, tradície...) a na ceste k cnostiam porozumejú tolerancii a rešpektu k iným národnostiam a zvykom.

detsky tabor constructor ponuka

Constructor od 7 rokov

Lego tábor s programom, ktorý podporuje kreatívne a projektové myslenie. Naším cieľom je ukázať mladým staviteľom, že pri súťažení a riešení rôznych úloh nie je vždy dôležité len vyhrať. Omnoho dôležitejšie je zvládnuť a prekonať svoj strach z prehry či neúspechu pri plnení zadaní, nebáť sa požiadať o spoluprácu svojich kamarátov, a tak pomôcť nielen sebe, ale aj svojmu tímu, aby sa spoločnými silami dostali do vytúženého cieľa. 

detsky tabor art ponuka

Art od 8 rokov

Umelecký program inšpirovaný konceptom Solarpunk – najnovší svetový trend! Tento umelecký smer prostredníctvom kreativity a umenia upozorňuje na environmentálne a sociálne témy. V táborovom programe a umeleckých aktivitách dávame do popredia eko posolstvo, samozrejme, hravou a pútavou formou so zreteľom na vek detí.

detsky tabor tatryrelax ponuka

TatryRelax od 8 rokov

Cieľom zážitkového programu je ukázať deťom ich „superpowers“. Pre každého to môže znamenať niečo iné, no každý nájde to, čo má najradšej alebo v čom sa cíti dobre napr. pomoc druhým, vytrvalosť, sila, vedomosti... Na základe týchto super síl im ukážeme, aké je jednoduché pomáhať, zvládnuť náročný terén, dať do hry 100%, užívať si prírodu a spoločnosť kamarátov. A ako bonus, toto všetko sa uskutoční medzi štítmi nádherných Tatier.

Tábory pre teneagerov s názorom :)

detsky tabor evolution ponuka

Evolution od 13 rokov

Letný táborový program je orientovaný na podporu strategického myslenia vložený do prostredia, v ktorom sa teenageri naučia veriť svojim schopnostiam, zistia aké je dôležité vážiť si samých seba, svoje danosti, ale aj iných ľudí.

detsky tabor next ponuka

Next od 15 rokov  

Tábor plný energických aktivít sa zameriava na problematiku dospievajúcich mladých ľudí. Chceme im prostredníctvom spätnej väzby a vystupovania z ich komfortnej zóny ukázať, že je fajn byť sám sebou. Aké kroky ich k tomu zavedú, aby sa spoznali z pohľadu, ktorý im bol možno doteraz neznámy. Kladieme dôraz na rozvoj kritického myslenia, uvedomovanie si váhy slov a to, ako ich slová a konanie vplýva na ostatných.

detsky tabor native ponuka

Native od 12 rokov

Jazykový tábor je prispôsobený veku účastníkov, a preto spája viacero zámerov. Rozvíja súdržnosť, dôveru a silu. Približuje im situácie, počas ktorých si uvedomujú, že na svoj ,,boj“ nie sú sami, keď okolo seba majú ľudí, na ktorých sa môžu spoľahnúť, pretože každý z nás potrebuje oporu a aj my sme oporou niekomu inému. Zároveň bude mať tábor edukačnú, historickú hodnotu, keďže príbeh, aktivity a hry budú založené na reálnych historických faktoch.

Tábory pre dievčatá

detsky tabor puranatura ponuka

Pura Natura  

Cieľom táborového programu je naučiť deti starostlivosti o rôzne druhy zvierat na farme a zaujať ich táborovými aktivitami na čerstvom vzduchu, aby si uvedomili krásu a dôležitosť prírody. Deťom tiež priblížime  zaujímavostí o svetadieloch (iná príroda, zvieratká, ľudia, tradície...) a na ceste k cnostiam porozumejú tolerancii a rešpektu k iným národnostiam a zvykom.

detsky tabor art ponuka

Art

Umelecký program inšpirovaný konceptom Solarpunk – najnovší svetový trend! Tento umelecký smer prostredníctvom kreativity a umenia upozorňuje na environmentálne a sociálne témy. V táborovom programe a umeleckých aktivitách dávame do popredia eko posolstvo, samozrejme, hravou a pútavou formou so zreteľom na vek detí.

detsky tabor teatro ponuka

Teatro

Letný zážitkový tábor priam vnesie deti do iného sveta. Tu sa nik nemusí na nič hrať, no predsa hrá. Či už scénografi, režiséri, alebo herci - každý má v tábore Teatro svoje nenahraditeľné miesto. Preto byť sám sebou, stáť si za svojimi hodnotami, postojmi a názormi je na divadelných doskách to najdôležitejšie. Chceme naučiť deti rešpektovať samých seba!

detsky tabor dance ponuka

Dance

Tanečný tábor s Laci Strike. Tak ako pohyb, tak je každý z nás jedinečný. Zážitkový program vedie k rešpektu k jedinečnosti každého z nás, podporuje kreatívne myslenie, tímového ducha a učí ich k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Byť odlišný znamená byť originál. :)

Tábory pre chalanov

detsky tabor constructor ponuka

Constructor

Lego tábor s programom, ktorý podporuje kreatívne a projektové myslenie. Naším cieľom je ukázať mladým staviteľom, že pri súťažení a riešení rôznych úloh nie je vždy dôležité len vyhrať. Omnoho dôležitejšie je zvládnuť a prekonať svoj strach z prehry či neúspechu pri plnení zadaní a nebáť sa požiadať o spoluprácu svojich kamarátov, a tak pomôcť nielen sebe, ale aj svojmu tímu, aby sa spoločnými silami dostali do vytúženého cieľa. 

detsky tabor robotic ponuka

Robotic  

Program plný tvorivých aktivít zameraný na zlepšenie skills v oblasti robotiky a programovania, no bude aj plný pohybu v prírode. Učí deti, ako sa postaviť k výzvam aj keď sa nám task/úloha/problém zdá neprekonateľný, tak vďaka dobrému plánu, pomoci od kamarátov/rodičov a iných správnych ľudí sa dá zvládnuť.

detsky tabor parkour ponuka

Parkour

Program nesený v športovom duchu je priamo prepojený s filozofiou parkouru, ktorá hovorí o prekonávaní prekážok. Počas tréningov parkouru budeme zdolávať hmotné prekážky. Po ich zvládnutí mozog memoruje ,,prekážka sa dá zdolať“! S touto filozofiou pracujeme ďalej počas celého programu. Snažíme sa deti naučiť identifikovať prekážku (nielen tú hmotnú) a čo budú potrebovať na jej zdolanie. Nemyslieť na to, ako by to mohlo byť a čo bude za tým, ale pozerať na to, čo stojí predo mnou tu a teraz!

detsky tabor youtuber ponuka

Youtuber

Zážitkový program rozvíja v deťoch kreatívne myslenie, no aj empatiu a zodpovednosť. Vedieme deti k uvedomeniu si – nie som tu sám, je dôležité hľadieť nielen na svoje potreby, ale aj na potreby ostatných. Každý deň budú postavené pred rozhodnutia, ktorými ovplyvnia seba aj ostatných ľudí a vďaka tomu môžu osobnostne napredovať. Naším cieľom je naučiť deti strategickému uvažovaniu a načrtnúť kritické myslenie, aby si začali všímať svoje okolie a spoločnosť.

Tábory pre deti s množstvom energie

detsky tabor adventure ponuka

Adventure

Letný športový program má deti naviesť k rešpektovaniu pravidiel, zodpovednosti a prispôsobeniu osobného komfortu s ohľadom na skupinu či celý tábor. Platí jednoduché pravidlo, "Keď chceš motivovať iných, sám tomu musíš veriť!“

detsky tabor tatryadventure ponuka

Tatry Adventure

Akčný táborový program sa zameriava na rozvoj a tvorbu vlastných názorov, aby si každý vedel za nimi stáť a dokázal ich prezentovať, ale aj akceptovať názory druhých. V spoločnosti mladých nadšencov prírody tak rozvíjame ich kritické myslenie.

detsky tabor parkour ponuka

Parkour

Program tábora sa nesie v športovom duchu a je priamo prepojený s filozofiou parkouru, ktorá hovorí o prekonávaní prekážok. Počas tréningov parkouru budeme zdolávať hmotné prekážky. Po ich zvládnutí mozog memoruje ,,prekážka sa dá zdolať“! S touto filozofiou pracujeme ďalej počas celého programu. Snažíme sa deti naučiť identifikovať prekážku (nielen tú hmotnú) a čo budú potrebovať na jej zdolanie. Nemyslieť na to, ako by to mohlo byť a čo bude za tým, ale pozerať na to, čo stojí predo mnou tu a teraz!

detsky tabor dance ponuka

Parkour

Dance

Tanečný tábor s Laci Strike. Tak ako pohyb, tak je každý z nás jedinečný. Zážitkový program vedie k rešpektu k jedinečnosti každého z nás, podporuje kreatívne myslenie, tímového ducha a učí ich k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Byť odlišný znamená byť originál. :)

Pozrite si celú ponuku letných táborov 2020.

Zistiť viac