Späť na blog

Ako uplatniť rekreačné poukazy na nákup letného tábora

Wachumba tabor už za 125€? Využite rekreačný poukaz na úhradu tábora a rezervujte deťom tábor za super cenu!

 • 09.02.2021
 • 21744

Wachumba tabor už za 125€? Využite rekreačný poukaz na úhradu tábora a rezervujte deťom tábor za super cenu!

Využite rekreačný poukaz na čiastočnú úhradu detského tábora. Vo Wachumbe akceptujeme všetky najbežnejšie formy preplácania rekreačných poukazov, či už sa jedná o formu rekreačných kariet, alebo vystavenie účtovného dokladu.

Akceptujeme karty spoločností:

 • Doxx Karta - úhrada priamo cez našu platobnú bránu
 • Edenred - úhrada priamo cez našu platobnú bránu
 • Benefit plus - úhrada cez elektronický systém benefitov
 • Gusto Karta - úhrada cez našu platobnú bránu
 • Calio - úhrada cez ich platobnú bránu (pracujeme na integrovaní do našej webstránky)

Preplácanie rekreačného poukazu na základe účtovného dokladu pre zamestnávateľa:

V deň ukončenia pobytu Vám príde na email účtovný doklad, na základe ktorého Vám zamestnávateľ uhradí príspevok na rekreáciu. Účtovný doklad sa generuje automaticky s údajmi, ktoré ste vyplnili v prihláške, preto je dôležité do prihlášky uviesť toho zákonného zástupcu, ktorý si bude poukaz uplatňovať.

Príklad účtovného dokladu:

Wachumba rekreacny poukaz na tabory

K tejto forme účtovných dokladov sme požiadali aj o stanovisko Ministerstva Financií, z ktorej vyplýva, že: Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky §152a Zákonníka práce pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca má vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok

Základné informácie, ktoré musí účtovný doklad obsahovať:

 • identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu
 • identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený
 • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu
 • popis poskytnutých služieb
 • časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu
 • informácie o cene a dátume úhrady za poby

Vzhľadom na to, že náš doklad obsahuje všetky náležitosti, je akceptovateľný pre priznanie príspevku na rekreáciu.

Často kladené otázky k rekreačným poukazom:

Kto má nárok na rekreačný poukaz?

 • zamestnanci firiem, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov, ktorých pracovný pomer trvá viac ako 24 mesiacov
 • u firiem, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, je príspevok na rekreáciu možný ako dobrovoľný benefit zamestnancom

Splnenie podmienok sa vždy posudzuje ku dňu začatia pobytu. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Rekreačné poukazy treba vyčerpať vždy do konca kalendárneho roka, pre ktorý boli vydané.

Aké osoby sa môžu zúčastniť tábora s využitím rekreačného poukazu?

Rekreačný poukaz môžete využiť aj na čiastočnú úhradu detského tábora. Podmienkou je, aby sa jednalo o „dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi” do náhradnej opatery, dieťa zverené do starostlivosti, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti“. Dieťa musí navštevovať základnú školu alebo prvé 4 ročníky 8-ročného gymnázia (bohužiaľ, pre teenagerov ani najmenších wačumbáčikov to zatiaľ neplatí).

Kedy najneskôr musím predložiť doklady zamestnávateľovi, so žiadosťou o preplatenie príspevku na rekreáciu?

Po skončení tábora sa nenechajte príliš strhnúť silnými dojmami a zážitkami nadšeného dieťaťa a najneskôr do 30 predložte zamestnávateľovi účtovný doklad, ktorý Vám prišiel na email v deň ukončenia tábora.

Pozrite sI aktuálnu ponuku táborov.

Zistiť viac
 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať